Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Eklenecek olan saha ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Saha Tanımlama ve Ön Değer Tanımlama olmak üzere iki sekmeden oluşur.

...

"Bileşen Tipi" alanında "Kombo Seçim Alanı" ya da "Çoklu Onay Grubu  seçilmesi halinde, kullanıcının içinden seçim yapacağı seçeneklerin combo ya da radio içine program tarafından yerleştirilmesi için tanımlama yapılmasını sağlayan sekmedir.Saha Tanımlama  Ekranı

Gösterim Sırası

Tanımlanan ön değerin ekrana getirileceği gösterim sırasının girildiği alandır.

Değer

Tanımlanan sahanın alacağı değerin girildiği alandır.


İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Modified butonuna tıklanması gerekir.