Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seri Parametreleri Ekranı
Seri Stok Bazında Tek OlsunSerilerin stok bazında tek olması için kullanılan parametredir.
Seri Girişinde Kullanılacak Opsiyonel SahalarSeçilen sahaların "Seri Girişi" ekranında kullanılması için işaretlenmesi gereken parametre alanıdır. Miktar-2, Seri No-3, Açıklama-3, Son Kullanma Tarihi, Seri No-4, Açıklama-4 seçeneklerinden oluşur.
Tarihsel Seri Bakiye Kontrolü Yapılsın"Seri bakiye kontrolünün tarihsel yapılması Takibi" ekranındaki seri rehberinde, seri bakiye bilgilerinin belge tarihine göre hesaplanması ve "FIFO Çıkış Seri" butonunun girilen belge tarihine göre tarihsel bakiye kontrolü yaparak çalışması için kullanılan parametredir.
Seri Takibi Ekranında Seri Girişi Zorunlu Olsun

"Seri Takibi" ekranında, girilen seri miktarı "0" olduğunda ekranın kapanmasını engelleyerek, seri girişini zorunlu tutan parametredir.


Miktarsız Kalem İçin Seri Girişi YapılsınFatura belgelerinde miktar "0" girildiğinde de "Seri Takibi" ekranının açılmasını sağlayan parametredir.
İade Tipli Girişlerde Seri Girişi Yapılsın"Girişlerde Seri Takibi" parametresi işaretli değilken, iade tipli alış faturasında seri ekranının açılmasını sağlayan parametredir.
İş Emri Reçetesinde Seri Girişi Yapılsınİş emri reçetesinde sarf edilecek bileşenler için seri girişinin yapılmasını sağlayan parametredir.
Seri Rehberinden Miktar Bilgisi 1 Olarak AlınsınSeri rehberinden seçilen serili stokların miktarı seri ekranına 1 olarak aktarılması için kullanılan parametredir. Seri miktarının birden fazla ayrı seriden kullanılması durumunda, seri miktarlarını "0" olarak düzeltip miktar girilmesi sürecinde kolaylık sağlar.
FIFO Seri İçin Sıralama Kriteri"Seri Takibi" ekranındaki FIFO çıkış seri işleminde serilerin seçili değere göre sıralanarak ekrana getirilmesi için kullanılan parametre alanıdır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından seçim yapılır. 
FIFO Seri İçin Proje Kodu Kontrol EdilsinFIFO çıkış seri işleminde, hareketteki proje kodu kontrol edilerek ekrana ilgili proje koduna ait serilerin sıralanarak getirilmesi için kullanılan parametredir.

Girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.

Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

...