Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Muhasebeleştirme: GO 3 ile bağlantılı çalışma durumunda muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı ve raporlandığı menü seçeneğidir.

Isletme İsletme Defteri: İşletme defteri ile işlemleri izlenecek ve kaydedilecek mükellefler, mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, mükelleflere ait fiş ve faturalar kaydedilir ve izlenir. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve muhasebe hesapları aynı anda belirlenir.