Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Search
spaceKey@self
placeholderTextBilgi deposunda arayın

Tip

Mali Müşavir Programı, Mali Müşavirler için hazırlanmış bir otomasyon sistemidir. Mükelleflerin vergi ödemelerinden doğan borcuna karşılık ödeme yapılan kurum tarafından verilen fişlerin ve makbuzların tutulduğu ve raporlanabildiği programdır.

Ayrıca müşavirlerin mükellefleri için yaptığı harcamalar, müşavirlerin faturaları veya aldığı ücret karşısında verdiği Serbest Meslek Makbuzları kaydedilir ve raporlanır.

Kullanıcı Dokümanı

MM 3; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. MM3 kullanıcı dokümanına erişim için aşağıdaki görsele tıklayınız.

Bilgiye Hızlı Erişim

Kullanıcı dokümanlarının destek kuvvetleri her zaman elinizin altında:


Image Modified

Destek Dokümanları
Son kullanıcıya veya bayi kullanımına yönelik destek dokümanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Image Modified
Sürüm Dokümanları 
LEM kapsamında sunduğumuz yeni sürümlerle birlikte ürünlere eklenen özelliklere yönelik bilgileri içeren dokümanlar bu linkte!
Image Modified
Bilgilendirici Videolar
Ürün tanıtımlarını ve ürünlerimize ait bazı pratik bilgileri içeren videolarımızla tanışın.

Windows İçin Mali Müşavir Programı menü seçenekleri şunlardır :

Mükellef İşlemleri : Bu menü seçeneği ile mükellef tanımları ve mükelleflere ait işlemler kaydedilir.

Müşavir İşlemleri : Müşavirin kendisine ait işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

Raporlar : Raporların alındığı menü seçeneğidir.

Ajanda : Takvim ve hatırlatıcı seçenekleri ile kullanıcıya önemli bir kullanım ve izleme kolaylığı sağlayan menü seçeneğidir.

Doküman Yönetimi: Mali Müşavir'de mükelleflere ait işlemlerde kullanılacak dokümanlara ait işlemlerin yapıldığı menü seçeneğidir.

Muhasebeleştirme: GO 3 ile bağlantılı çalışma durumunda muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı ve raporlandığı menü seçeneğidir.

İsletme Defteri: İşletme defteri ile işlemleri izlenecek ve kaydedilecek mükellefler, mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, mükelleflere ait fiş ve faturalar kaydedilir ve izlenir. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve muhasebe hesapları aynı anda belirlenir.
 

MM 3 dünyasını keşfet!


Image AddedBilgi AlınBorderless table