Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personelin işten çıkış SGK eksik çalışma nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır.

Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.

SGK Eksik Çalışma Nedenleri'nin kullanıldığı bölümler:

  • Eksik Çalışma nedenleri, Çalışma Parametrelerinde yer alan Mesai Tanımları kaydedilirken kullanılır.
  • Bordro Bölümünde Sosyal Sigorta Bildirgelerinin altında yer alan SGK Eksik Çalışma Günleri raporunda filtre olarak kullanılır.