Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Reçete sabiti güncelleme, reçete sabitlerinde gerçekleştirilen güncelleme işlemlerinin daha önce kullanılmış reçetelere de yansımasını sağlamak için kullanılan seçenektir. Hangi reçetelerin güncelleneceği filtre satırlarında belirlenir. Reçete Sabiti Güncelleme filtre seçenekleri şunlardır: 

...