Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kayıtlı ürün reçete ve revizyonlarında değişiklik yapmak ve bu değişiklikleri ayrı bir revizyon kaydı olarak tutmak için üretim tanımları işlemler menüsü altında yer alan mühendislik değişikliği işlemleri kullanılır. Üzerinde mühendislik değişikliği yapılan reçete yeni bir revizyon numarası ile kaydedilir. Mühendislik değişikliği işlemi reçete revizyon satırları için geçerlidir; reçetenin genel bilgilerinde değişiklik yapılamaz. (reçete reçetenin reçete kodu, ana ürün kodu, vb. )genel bilgilerinde değişiklik yapılamaz. 

Üretim Tanımları program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Mühendislik değişikliğinin ne için yapılacağı değişiklik penceresinde yöntem alanında belirtilir. Her bir mühendislik değişiklik işlemi ayrı bir kayıt olarak tutulur. Geçerlilik tarihi verilerek uygulanır. Mühendislik değişiklikleri menü seçenekleri şunlardır: 

AlanAçıklama

Ekle

Mühendislik değişikliği bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Mühendislik değişiklik kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Değişlik bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Mühendislik değişikliği bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Mühendislik değişikliğinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları da listelemek mümkündür.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Onayla

Mühendislik değişikliği işlemini onaylamak için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Mühendislik değişiklikleri penceresini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı mühendislik değişiklikleri sayısını görüntüler.

Güncelle

Mühendislik değişiklikleri listesini güncellemek için kullanılır.