Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rota, bir üretimin gerçekleşmesi için gerekli operasyonların hangi sırayla işleme konulacağını belirten listedir; ürün . Ürün reçetesi tanımı kullanılarak yapılacak üretim işlemleri sırasında, malzemelerin hangi işlemlerden geçeceğini belirlemek için kullanılır. Üretim esnasında rotada belirtilen sıra kullanılır. Bir üretim rotasının içerisinde bir veya birden fazla operasyon yer alabilir. Rota tanımlarında üretim sürecinde kullanılan operasyondan hemen önce gelmesi gereken operasyon ya da operasyonlar, seçilen operasyon başlamadan önce başlaması gereken operasyonlar ve söz konusu olan operasyonun bunlarla olan örtüşme miktar ve yüzdeleri kaydedilir. 

Rotalar Üretim Tanımları program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Rotalar menü seçenekleri şunlardır: 

AlanAçıklama

Ekle

Yeni rota tanımı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Rota bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Rota tanımını silmek için kullanılır. Statü durumu Kullanımda olan rota tanımları silinemez.

İncele

Rota bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Rota bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile rotalar için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan rota kartlarının topluca silinmesinde kullanılır.

Filtrele

Rotalar Listesi'ni istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz

Seçilen rota bilgilerini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Rota bilgilerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Rota tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı rota sayısını görüntüler.

Güncelle

Rota tanımları listesini girilen son kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Rota tanımları penceresini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

...