Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sabit kıymet için alternatif parametrelerle Duran varlıklar alternatif enflasyon farkları raporu, sabit kıymet alternatif enflasyon farklarının listelendiği rapordur. Sabit Kıymet Yönetimi program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Filtre Duran Varlıklar Alternatif Enflasyon Farkları Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre           

Değeri

Listeleme Şekli

Koda Göre/Açıklamaya Göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Satınalma Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Raporlama Yılı

Yıl girişi

Raporlama Ayı

Ay seçenekleri

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri