Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Filtre

Değeri

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Satınalma Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Amortisman Süresi

Değişecek/Değişmeyecek

Yeni Amortisman Süresi

Yeni amortisman süre girişi

Amortisman Oranı

Değişecek/Değişmeyecek

Yeni Amortisman Oranı

Yeni amortisman oranı girişi

Kıst

Evet/Hayır/Değişmeyecek

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra "Tamam" düğmesi tıklanır ve güncelleme işlemi başlatılır. İşlem sonunda enflasyon muhasebesi parametreleri

...

filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sabit kıymetler için güncellenir.

Güncelleme işlemi

...

aşağıdaki durumları sağlar:

 • Sabit kıymet alım tarihi 01.01.2004 ve sonrası olan kayıtlar için tanım penceresinde girilen amortisman süresi ve oranı bilgileri enflasyon muhasebesi parametrelerine otomatik kaydedilmesini

...

 • sağlar.
 • Yeni eklenen sabit kıymet kartlarında tanımlanan amortisman süresi, oranı ve kıst bilgilerinin sabit kıymet alım kayıtlarına (standart ve enf. parametreleri) öndeğer olarak getirilmesini

...

 • sağlar.
 • Sabit kıymet kaydı standart penceredeki amortisman süresi ve oranı bilgileri enflasyon muhasebesi parametrelerine aktarılmasını

...

 • sağlar.
 • Kıst amortisman hesabının yapılıp yapılmayacağının toplu olarak seçilmesini

...

 • sağlar.