Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Filtreleme işleminden sonra hesaplamanın yapılacağı tarih verilir ve Başlat düğmesi ile filtreler penceresinde belirlenen koşullara uyan sabit kıymet kayıtlarına ilişkin hesaplamalar topluca yapılır ve amortisman tabloları üzerinden izlenir.

...

Hesaplama yapılan sabit kıymet kaydı için Alternatif Amortisman Tablosu Parametreleri'nde "Kıst Amortismanı: Evet" ve "Amortisman Süresi Tipi: Ay" seçildiğinde, işlem filtrelerinde belirtilen tarihe kadar olan amortisman hesaplaması satırları aylık olarak oluşturulur.