Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması ya da ömrünün azalması nedeniyle değerinin düşürülmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu uygulamanın yanı sıra piyasa koşullarının değişmesi ya da yüksek enflasyonun etkisiyle sabit kıymetin değeri artabilir. Bunun için de yasalar sabit kıymetler için amortisman uygulamasının yanı sıra yeniden değerleme uygulamasına da olanak tanımıştır.

Tip

Yeniden değerleme oranları her yıl için Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilir.

 

Amortisman uygulaması normal amortisman ve azalan bakiyeler olmak üzere iki şekilde yapılır. Firmalar her iki yöntemde de sabit kıymetlerine yeniden değerleme yapabilirler. Her iki yöntemle de amortisman uygulanabilir ve yeniden değerleme yapılabilir.

...

Info

Sabit Kıymet Bölümü Menüleri

 Sabit kıymet kayıtları ve bu kayıtlarla ilişkili tüm tanımlara Ana Kayıtlar modülü / Sabit Kıymet menüsü altından ulaşabilirsiniz.

 


Tip

Varlık Yönetimi Sabit Kıymet Modülünü kullanarak,

  • sabit kıymetlerinizi ayrı malzeme kartları ile tanımlayabilir,
  • amortisman ve yeniden değerleme işlemlerini işlemlerinizi yapabilirsiniz.