Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari hesap ekstresi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Cari Hesap Ekstresi'nde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Rapor Cari hesap ekstresi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

...