Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toplu gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar "Cari Hesap Filtrele" penceresinde yer alan filtreler kullanılarak belirlenir. Bu Toplu mektup gönderme filtre seçenekleri şunlardır:

...