Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kredi kartı fişlerinin tahsilat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Tahsilat işlemlerinin kaydedildiği kredi kartı sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır. Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler aşağıdaki şu bilgilerle listelenir:

...

; Banka Hesap Kodu

...

, Banka Hesap Adı

...

, Kredi Kartı Fiş Tarihi ve Numarası

...

, Cari Hesap Kodu ve Unvanı

...

, Açıklama

...

, Döviz Türü

...

, Tutar

...

, Vade

...

, İşyeri

...

, Bölüm

...

, Fiş Toplamı

...

, Makbuz Numarası

...

ve Kredi Kartı Numarası.

Bu hareketlerden kapatılacak olanlar Ekle seçeneği ile kapatılacaklar alanına aktarılır. Filtreler seçeneği ile tahsil edilecek hareketler için gereken koşulları belirlemek ve toplu olarak gerçekleştirmek mümkündür.

Kredi kartı fiş tahsilatı filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Vade Tarihi Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Hesap Türü

Yerel/Dövizli

Hesap Kodu

Grup/Aralık

Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

İşlem Tarihi Aralığı

Başlangıç/Bitiş

POS Terminal No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

İşyeri

Tanımlı İşyerleri

Bölüm

Tanımlı Bölümler

Kredi Kartı Fiş NumarasıGrup/Aralık
İade Fişi İle İlişkilendirilmişleri GösterEvet/Hayır
Oluşacak Fişin TarihiBaşlangıç/Bitiş
Oluşacak Fişin KontrolüEvet/Hayır
Oluşacak Banka Fişi Genel AçıklamasıBilgi Girişi
Hesap TipiTicari Hesap/Kredi Hesabı/ Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı

Tahsil işlemi yapılacak kredi kartı hareketleri ise Kredi Kartı Fiş Numarası satırında filtrelenerek belirlenir. Kredi kartı fişinin birden fazla faturayı kapatması durumunda toplam miktar, kredi kartı hareketleri bölümünde Fiş Toplamı kolonunda izlenir.

...

Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde alt bölümde yer alan Çalışma Dönemleri seçeneği; mali dönem bağımlı çalışan firmalarda önceki yıllarda kaydedilen ve henüz bankadan tahsilatı yapılmamış bloke durumdaki sliplerin tahsil edilmesi için kullanılır.

...

Kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların gruplanması ve tek bir satır halinde listelenmesi isteniyorsa Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin parametre satırında "Evet" seçimi yapılır; "Hayır" seçiminde tüm satırlar ayrı ayrı listelenir.

Kredi kartı fiş tahsilatında satırda gelen tutarın değiştirilip değiştirilmeyeceği Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin parametre satırı ile belirlenir. Bu satırda "Evet" seçiminin yapılması durumunda istenen tutar tahsil edilebilir. Tahsil edilen tutar için banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Kalan tutar Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenir; tahsilat yine bu ekrandan gerçekleştirilir.

Fişe ait Tüm Hareketleri Ekle/Sil: Kredi Kartı Sihirbazı penceresinde kredi kartına ait herhangi bir ödeme hareketi seçildiğinde ilgili fişe ait tüm hareketlerin "Kapatılacaklar" bölümüne aktarılması ya da geri alınması için kullanılan seçenektir.

İşyeri Bazında Fiş Oluştur: Bu seçenek işaretlendiğinde, seçilen kredi kartı fişleri için kasa fişleri/banka işlem fişleri, kredi kartı fişinde seçilen işyeri bazında oluşturulur. Böylelikle farklı işyerlerine kesilen kredi kartı fişleri için birden fazla kasa fişi/banka işlem fişi oluşturulacaktır. Seçenek işaretlenmediğinde, tüm fişler için tek bir kasa fişi/banka fişi oluşturulacak; işyeri “Merkez” olacaktır.

 

İade Fişi İle İlişkilendirilmişleri Göster: Kredi kartı iade fişi ile fiş içerisinde ilişkilendirilen kredi kartı fişlerinin kredi kartı fiş tahsilatı ekranında listelenmemesi için kullanılan filtredir. Filtre Evet olarak seçildiğinde tüm fişler listelenir. Hayır olarak seçildiğinde ise kredi kartı iade fişi ile fiş içerinde ilişkilendirilen kredi kartı fişleri listelenmez. 

Bloke Kredi Kartı Kayıtlarının Farklı Yıllarda Tahsilat İşlemi

...