Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Satış elemanları, Ana Kayıtlar / Tanımlar menüsü altında yer alan Satıcılar seçeneği ile tanımlanır.

Image Removed

Ekle

Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Tanımlı kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanım dışı olan kartlar silinebilir.

Image Removed

İncele

Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kayıt bilgilerini görüntüler.

 

Kayıt Sayısı

Satış Elemanları listesinde kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

 

Güncelle

Satış Elemanları listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Satış Elemanları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.

 


Satış Elemanı (Plasiyer) Kart Bilgileri

...

Info

Satış ve satıcı takip sisteminde satış elemanı ile cari hesap bağlantısı kurularak hangi cari hesaplara ait satış işlemlerinin yapılacağı belirlenir, kontroller konarak satıcı kodu verilmeden fiş kaydedilmesi önlenir.

Image Removed