Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hizmet satış fiyatları listesinde hizmet fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için hizmet satış fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Hizmet fiyatı eklemek için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Fiyat tanımını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Hizmet satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

 

Güncelle

Hizmet satış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.

 

Toplu Güncelle

Hizmet Satış Fiyatları Listesi'nden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.