Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mal alım ve satışlarında stok fişleri ile faturalara uygulanacak indirimler Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümünde yer alan Satınalma İndirimleri ve Satış İndirimleri menü seçenekleri ile tanımlanır. Alış indirimleri listesinde kayıtlı indirim kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma indirimleri listesindeki seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

İndirim tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

İndirim tanımını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.

 

Güncelle

İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

İndirim tanımı ve/veya satınalma ve satış indirimleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

İndirim tanımı ve/veya satınalma ve satış indirimleri listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.