Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alınan Hizmet Kartları, Ana Kayıtlar / Tanımlar program bölümünde Alınan Hizmetler seçeneği ile, Verilen Hizmet Kartları, Ana Kayıtlar / Tanımlar program bölümünde Verilen Hizmetler seçeneği ile kaydedilir. Hizmet / hizmet grubu  kartı açmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni hizmet / hizmet grubu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Hizmet / hizmet grubu bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Hizmet / hizmet grubu tanımını silmek için kullanılır. Ancak kullanımda olan indirim kartları silinemez.

Image Removed

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Seçilen tanım bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

Alınan Hizmetler

Hizmet / hizmet grubu alım bilgilerini aylık toplamlarla listeler. Hizmet grup toplamları için grupta yer alan tüm hizmet toplamları gösterilir.

Verilen HizmetlerHizmet / hizmet grubu satış bilgilerini aylık toplamlarla listeler. Hizmet grup toplamları için grupta yer alan tüm hizmet toplamları gösterilir.
Hiyerarşi Kodlarını DüzenleAlınan / verilen hizmet ve hizmet gruplarını Stok Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre giriş sırasına göre ya da koda göre düzenlemek için kullanılır.
Grup Ağacını GösterAlınan / verilen hizmet ve hizmet gruplarını ağaç üzerinde listelemek için kullanılır. Hizmet gruplarının ağaç üzerinde listelenmesi grup ve grup elemanlarına kolay erişimi sağlar.

Image Removed

Hareketler

Hizmet / hizmet grubu hareketlerini listelemek için kullanılır.

Sipariş Hareketleri

Hizmet listesinden ilgili hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır.

Döviz Toplamları

Hizmete / hizmet grubuna ait toplamları işlem dövizi bilgileri ile listeler.

Ambarlar

Hizmetin / hizmet grubunun genel olarak ambarlardaki durumunu gösterir

Durumu

Hizmetin / hizmet grubunun tüm ambarlardaki son durumunun izlendiği seçenektir.

Ekstre

Hizmet / hizmet grubu hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.

Güncelle

Alınan / verilen hizmetler listesini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı öndeğer ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı hizmetler listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Alınan / verilen hizmetler listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Hizmet / hizmet grubu tanımı ve/veya alınan / verilen hizmetler listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Hizmet / hizmet grubu tanımı ve/veya alınan / verilen hizmetler listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.