Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tanım penceresinin üst bölümünde, yetki kodlarının hangi kart ya da fiş için yapıldığını belirten yetki kodu tanım adı yer alır.

Image Removed

Tanım ekranından girilen bilgiler ise şunlardır:

...

Kullanıcının işlem yapmaya yetkili olacağı kayıtlar, kart ya da fiş üzerinde Yetki Kodu alanında belirlenir. Grup ve kullanıcı yetkileri belirlenirken kullanıcının hangi yetki kodunu taşıyan işlemlere ulaşacağı da belirlenir. Kullanıcının aynı kart ya da işlem türü için birden fazla yetki koduna sahip olması durumunda, bu kodlardan hangisinin kart ya da fiş üzerindeki yetki kodu alanına otomatik olarak aktarılacağı yetkiler verilirken belirlenir. Eğer kullanıcı kart ya da işlem için birden fazla yetki koduna sahipse bu tanımlar listelenir. İlgili tanım seçilerek kart ya da fişe aktarılır.