Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Özel kod tanım penceresinden kart, fiş ya da fiş satırlarında geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır. Tanım penceresinin üst bölümünde, özel kodların hangi kart, fiş ya da işlem satırı için yapıldığını belirten özel kod tanım adı yer alır. Tanım penceresinde satırlarda girilen bilgiler ise şunlardır:

Image Removed

Özel Kod: Kartları, işlemleri ya da fişleri gruplamakta kullanılacak özel koddur.

...

Info

Renklendirilen özel kod tanımları malzeme (sınıfı) ve cari hesap tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda liste ekranında satırın hangi özel koda göre listeleneceği Stok ve Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği parametre satırında belirlenir.

...

Etkin raporlama için özel kodlar belirlerken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.