Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sipariş, faturalama ve diğer iş akışlarındaki görevleri ve bu görevlerin kim tarafından yerine getirildiği İş Akış Rol Tanımları ile kaydedilir. Ana Kayıtlar program bölümünde İş Akış Yönetimi menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için iş akış rol tanımları listesindeki düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni rol tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Kayıtlı tanımı silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Kayıtlı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

 

Güncelle

Rol tanımları listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.