Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mobil bilgilendirme, firma çalışanlarının eğitim ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş bir platformdur. Eğitim amacının dışında bayileri ve mobil çalışanları için bilgilendirme imkanı sağlayarak verimliliğin arttırılabileceği bir bilgilendirme aracıdır.

Bu bilgilendirme aracından yararlanacak Mobil Aboneler ve Mobil Abone Grupları ilgili seçeneklerle kaydedilir.

"Ekle" seçeneği ile açılan tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir

...

 • kullanıcı tipi
 • kullanıcı
 • kullanıcı adı, soyadı ve telefon numarası
 • kullanım yeri

Mobil bilgilendirme aboneleri aşağıdakiler olabilir

...

; Kullanıcı Tipi, Kullanıcı, Kullanıcı Adı, Soyadı, Telefon Numarası ve Kullanım Yeri.

Mobil Bilgilendirme aboneleri aşağıdakiler olabilir:

 • Sistem Kullanıcıları.
 • Cari Hesaplar: Cari Hesap İletişim Bilgileri'ndeki ilk telefon numarası cep telefonu olarak kabul edilerek eşleştirilen aboneye o numara getirilir.
 • Personel (IK

...

 • bağlantısı varsa): Sicil kartındaki tipi cep telefonu olan ilk numara aktarılır.
 • Müşterilerin İlgili Kişileri (Satış Teklif Yönetimi): İlgili kişiye ait cep telefonu eklenir
 • Diğer: Yukarıdaki özelliklere sahip olmayan yeni aboneler tanımlamak için kullanılır.

Mobil Bilgilendirme aboneleri kendi browserıdan eklenebildiği gibi, Cari Hesaplar, İlgili Kişiler ve sistem kullanıcıları üzerinden F9 / "Mobil Bilgiye Aktar" seçeneği ile otomatik olarak abone oluşturulabilir.