Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

"Ekle" seçeneği tıklanarak açılan tanım penceresinden mesaj gönderim bilgileri parametreler kullanılarak belirlenir. Toplu SMS gönderimlerinde tanımlanan bu şablonlara ulaşılarak seçim yapılabilir.

Image Removed