Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Faturalar proje ve işyeri bilgisine göre de aktarılabilir. Bunun için gerekli bilgiler satırlarda proje kodu ve işyeri kolonlarında belirtilir.

Image Removed

 Alınan Alınan hizmet kartları bölümünde Hizmet Numaraları Bazında Giriş Yapılsın seçeneği işaretlenmişse her telefon numarası için ayrı bir hizmet kartı belirlenir.

...

Info
Bkz. Online Fatura Aktarımı