Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yeni şablon tanımlamak ve var olan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni şablon tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Kayıtlı tanımı silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Kayıtlı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

 

Güncelle

Şablon tanımları listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 


Genel Dağıtım Şablonu Bilgileri

...

“Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçeneği ile açılan browserda yalnızca ilgili hesaba bağlı olan şablonlar ve genel şablonlar listelenecektir.