Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür. Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar

...

menüsü altında yer alır.

Info

e-Beyannameler'e Uygulamalar program bölümünde yer alan Özel Uygulamalar menüsünden de ulaşılabilir.

e-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. 

"Filtrele" seçeneği e-beyannameler listesinde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere göre belirlemek için kullanılır.

...

Beyanname girişlerinde sistemde tanımlı öndeğer formlar kullanılabildiği gibi kullanıcının tanımlayacağı formlarda kullanılır. Sistemde tanımlı öndeğer formları kullanmak için e-beyannameler listesi nde form seçim alanında "Öndeğer Kopyala" seçeneği kullanılır.

...

"Öndeğer Yap" seçeneği kullanıcının giriş yaptığı beyanname formlarını öndeğer olarak saklayabilmesini sağlar. Bu seçenek Öndeğer yap seçeneği tıklandığında “Beyanname öndeğer olarak atanacaktır: Tamam / Vazgeç” uyarısı ekrana gelir. "Tamam" seçilirse defaults katoloğu altına “userdefined” katoloğu açılır, ve kullanıcının girdiği bilgiler baz alınarak txt dosya yaratılır.

Beyannameler şunlardır; Katma Değer Vergisi Beyannamesi

...

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

...

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

...

Yüklenilen KDV Listesi

...

İndirilecek KDV Listesi

...

Muhtasar Beyanname

...

Form Ba, Form Bs, Satış Faturaları ve GÇB Listesi

...

Kesin Mizan

...

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

...

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)

...

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir)

...

ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi

...

.

...