Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tüm bu işlemler Ana Kayıtlar program bölümünde Muhasebe menüsü altında yer alan Projeler seçeneği ile gerçekleştirilir. Projeler menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni bir proje eklemek için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Proje tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Proje tanımını silmek için kullanılır. Ancak dağıtım şablonları ile ilişkilendirilmiş proje kartları silinemez.

Image Removed

İncele

Proje tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen proje tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Seçilen proje bilgilerini bir başka projeye kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

 

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı projeler listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Projeler listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

 

Hesap Özeti

Seçilen proje tanımına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

 

Döviz Toplamları

Proje tanımının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

 

Hareketler

Proje tanımına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler

Image Removed

Ekstre

Proje tanımına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

 

Kayıt Sayısı

Kayıtlı proje tanım sayısını almak için kullanılır.

 

Güncelle

Proje tanımlarına bağlı olarak proje bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Proje tanımına ve/veya projeler listesine ait kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Proje tanımına ve/veya projeler listesine ait kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.