Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Şirket ile ilgili her türlü muhasebe işlemi ve hesap durumları hesap planı üzerinden izlenir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle yardımcı bir hesap planı niteliğini taşıyan masraf merkezleri kullanılarak hesap planının gereğinden fazla büyümesi engellenir.

Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fişleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezlerine ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Masraf Merkezleri menü seçenekleri şunlardır:

Masraf merkezleri, Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Masraf merkezi tanımları üzerinde yapılacak işlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevi aşağıdadır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni bir masraf merkezi

kartı açmak

tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Kart

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Masraf merkezi

kartını

tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Masraf merkezi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen masraf merkezi bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe

özelliğinin kullanılması durumunda kayıt

özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm

kullanıcıları listelemek de mümkündür

kullanıcı bilgileri izlenebilir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı masraf merkezleri listesinde

istenen özellikteki kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

Masraf merkezleri listesini istenen özellikteki

kayıtlarla

kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen masraf merkezine ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Döviz Toplamları

Masraf

merkezine ait toplamları

merkezinin işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Masraf merkezine ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Masraf merkezine ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı

Masraf merkezleri listesinde kayıtlı masraf merkezi sayısını

almak için kullanılır

listeler.

Güncelle

Masraf merkezleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı

ölçülerde

boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesine ait kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.