Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fişleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezlerine ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Masraf Merkezleri menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni bir masraf merkezi kartı açmak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Masraf merkezi kartını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Masraf merkezi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Seçilen masraf merkezi bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

 

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı masraf merkezleri listesinde,  istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Masraf merkezleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Image Removed

Hesap Özeti

Seçilen masraf merkezine ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

 

Döviz Toplamları

Masraf merkezine ait toplamları işlem dövizi üzerinden listeler.

Image Removed

Hareketler

Masraf merkezine ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Image Removed

Ekstre

Masraf merkezine ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

 

Kayıt Sayısı

Kayıtlı masraf merkezi sayısını almak için kullanılır.

 

Güncelle

Masraf merkezleri listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesine ait kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.