Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hesap planı listesi menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni bir muhasebe hesap kartı açmak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Muhasebe hesap kartını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Muhasebe hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Seçilen hesap kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen hesap tanımlarının toplu olarak silinmesinde kullanılır.

 

Ara

Hesap kodu ya da açıklamaya göre sıralı hesap planı listesinde istenen kaydın bulunması için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Hesap kartları listesini belirlenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Image Removed

Hesap Özeti

Seçilen hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

 

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alındığı seçenektir.

 

Döviz Toplamları

Hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Image Removed

Hareketler

Muhasebe hesabına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Image Removed

Ekstre

Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

 

Dağıtım Şablonları

Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır.

 

Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Hesap kartları listesinden kayıtlı hesap kartı toplamını listeler.

 

Güncelle

Hesap Kartı listesini güncel durumda almak için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Hesap Kartı listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

 

Toplu Güncelle

Muhasebe hesapları ile kaydedilen bilgilerin toplu olarak güncellenmesinde kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Muhasebe hesap planına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Muhasebe hesap planı için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.