Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Banka kredi bilgileri, kredi kayıt tipi seçilerek kaydedilir. Banka kredisi tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için banka kredileri listesinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni banka kredisi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Banka kredi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Banka kredi tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Banka kredi tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Banka kredi bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bağlı Çek/Senetler

Çek ya da senet karşılığı alınan kredilerde teminat olarak bankaya verilen çek ve senetleri listelemek için kullanılır.

Kredi Taksit Hareketleri

Kredi taksit hareketlerini listeler.

Bağlı Banka Fişleri

Banka kredisi ile ilişkili banka fişlerini listeler.

Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması için kullanılır.

Kredi Kapatmayı Geri Al

Kredi kapatma işlemini geri almak için kullanılır.

Kredi YapılandırmaBanka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin yeni vade ve faiz oranına göre tekrar yapılandırılması için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Banka kredi tanımına ait ek bilgi formunu ekrana getirir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen banka kredi tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı banka kredileri listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır.

Filtrele

Banka kredileri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz (Mektup)

Kredi bilgilerini mektup formuna yazdırmak için kullanılır.

Yaz (Etiket)

Kredi bilgilerini etiket formuna yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Banka kredi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka kredi kayıt sayısını görüntüler.

Güncelle

Banka kredileri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Banka kredileri penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.

...