Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Ana Kayıtlar program bölümünde / Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Sil

Kriter tanımını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgileri

Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları görüntüler.


Kriter Bilgileri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, tedarikçi değerlendirme kriterleri listesinde yer alan "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak;

...

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir.

Image Removed

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

...

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

Teslimat Performansı

Alt Kriter

 


Teslimat performansı max. gecikme zamanı
Teslimat performansı max gecikme miktarı
Teslimat performansı max gecikme puanı
Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı
Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı
Teslimat performansı ortalama gecikme puanı

Kalite Performansı

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı
İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı (%)
İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

Fiyat Performansı

Fiyatta standart sapma oranı