Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve varolan var olan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Değerlendirme kriter seti bilgilerinde  değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Sil

Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin ve kayıt üzerindeki tüm işlemlerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 


Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için "Ekle" seçeneği kullanılır.

Image Removed

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

...

Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır.

1. Kriter Değerleri

Alt Kriterler

 


Değerler

 

 Alt Kriter Kodu

Alt Kriter Açıklaması

Değer

Değer Tipi

Puan

001

Teslimat performansı max. gecikme zamanı

5

Gün

100

 

 10

Gün

80

 

 15

Gün

50

 

 20

Gün

30

2. Değerlendirme

  • maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
  • maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
  • maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
  • maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
  • maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.

Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.