Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Form BA ya da BS seçildiğinde ise cari hesap filtreleme penceresi açılır. Bu Mutabakat BA/BS basım ve gönderimleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

İşyeri Numarası

Listeden çoklu seçim

Bölüm Numarası

Listeden çoklu seçim

Fatura Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Cari Hesap Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Kasa Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Form Limiti

Değer girişi

İadeler

Listeden tekli seçim

Veri Alma İşlemi

Fiş Tarihine Göre/Düzenleme Tarihine Göre

Alınış Tarihi

Tarih aralığı girişi

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin

Evet/Hayır

Form BA için Fatura Fiş Türleri :Satınalma Faturası
Perakende şunlardır; Satınalma Faturası, Perakende Satış İade Faturası
, Toptan Satış İade Faturası
, Alınan Hizmet Faturası
, Alınan Proforma Faturası
, Alınan Vade farkı Faturası
, Satınalma Fiyat Farkı Faturası
, Satış Fiyat Farkı FaturasıFarkı  Müstahsil Makbuzu

Form BA için Cari Hesap Fiş Türleri :şunlardır; Kur Farkı İşlemi
Alınan ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu.

Form BA için Cari Hesap Fiş Türleri:Türü; Alınan Serbest Meslek MakbuzuMakbuzudur.

Form BS için Fatura Fiş Türleri :şunlardır; Satınalma İade Faturası
, Perakende Satış Faturası
, Toptan Satış Faturası
, Verilen Hizmet Faturası
, Verilen Proforma Fatura
, Verilen Vade Farkı Faturası
, Satınalma Fiyat Farkı Faturası
ve Satış Fiyat Farkı Faturası.

Form BS için Cari Hesap Fiş Türleri:Türleri şunlardır; Kur Farkı İşlemi
Alınan ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu.

Form BS için Cari Hesap Fiş Türleri:Alınan Türü; Alınan Serbest Meslek MakbuzuMakbuzudur.

...

"Yaz (Mutabakat BA-BS)", mutabakatları vergi numarasına göre yazar.

Mutabakat BA BS Gönderimleri

Cari hesaplar listesi F9 menüde yer alan "Mutabakat BA -BS Gönder" seçeneği ile BA/BS formları, üzerinde bulunulan cari hesabın e-mail adresine gönderilir.

...

Form BA-BS mutabakatı alınırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak mümkündür. Bunun için cari hesaplar listesi F9 menüsünden "Yaz Mutabakat BA/BS (Grup Şirketleri)" seçilir. Böylece aynı vergi kimlik numarasına sahip cari hesapların toplam beyanname bilgileri verilebilir.

...

Filtreler belirlendikten sonra Aktarım İşlemleri Seçenekleri ekranından kullanıcı form ünitesini seçtiğinde form tanımlama penceresi açılır ve form tanımlanır.