Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari Borç takip toplamları seçeneği cari hesaba ait borç takip toplamlarını listelemek için kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer almaktadır. 

Toplamların hangi tarih aralığı ve hangi işlem dövizi üzerinden alınacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşlem Döviz Türü

Döviz seçenekleri