Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari hesaplar listesi/F9 menüde bulunan Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir. Tamamı sevkedilmiş siparişler hariç, harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

...

Sipariş

...

hareketlerini listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. Bunun için Filtreler seçeneği kullanılır. Koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" düğmesi tıklanır ve hareketler listelenir. Sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

...

Filtre

Değeri

Fiş Türü

Alınan

Satınalma/

Verilen

Satış

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Fiş No.

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Onay Bilgisi

Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilebilir

Rezerve DurumuEvet/Hayır

Malzeme Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup/Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Üretici Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup/Aralık

Malzeme Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Malzeme Türü

Ticari Mal / Hammadde /

(MS) Malzeme Sınıfı/(MT) (Tablolu) Malzeme Sınıfı/(HM) Hammadde/(YM) Yarı Mamul/(MM) Mamul/(TM) Ticari Mal/(KK) Karma Koli/(DM) Depozitolu Mal/(SK) Sabit Kıymet/(TK) Tüketim Malı

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Grup/Aralık

Alınan Hizmet Kodu

Grup/Aralık

Alınan Hizmet Açıklaması

Grup

Gerçek/

Aralık

Öneri

Verilen Hizmet Kodu

Grup/Aralık

Verilen Hizmet Açıklaması

Grup/Aralık

Hizmet Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Teslimat Kodu

Grup/Aralık

Sipariş Statüsü

Kapananlar/Kapanmayanlar

Planlamada Kullanılanlar ListelensinEvet/Hayır
Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar ListelensinEvet/Hayır

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Bekleyen Miktar

Başlangıç/Bitiş

Sevkiyat Oranı (%)

Yüzde bilgisi

Ambar No.

Tanımlı ambarlar

...

Değer girişi

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Bölüm

Tanımlı bölümler

Ambar

Tanımlı ambarlar

Sipariş Tipi

Ödemesiz/Ödemeli

Cari hesap sipariş hareketleri penceresi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde cari hesabın kodu, unvanı ve türü yer alır. Satırlarda ise cari hesaba ait sipariş hareketleri, tarih, fiş numarası, fiş türü, fiş özel kodu, işyeri, bölüm, ambar, miktar, onay bilgisi, temin/teslim tarihi, malzeme/hizmet kodu, malzeme/hizmet açıklaması, kalan miktar, sevk kalan miktar, talep bağlantılı miktar, birim ve fiyat bilgileri ile listelenir.