Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari hesap hareketleri, cari hesap kartları listesinden listelenebilir. Hareketi oluşturan fiş incelenir gerekirse değişiklik yapılır. Cari hesap hareketlerine cari hesap kartları listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler seçilir.

Cari hesap hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde Filtreler seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşyeri No.

Tanımlı işyerleri

Bölüm No.

Tanımlı bölümler

Faturalar

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade

faturası

Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap İşlemleri

Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Kur Fakı İşlemi/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi

kartı Fişi / Kredi

Kartı

iade

Fişi/

Firma

Kredi Kartı

Fişi / Firma Kredi Kartı

İade Fişi

Banka Fişleri

Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

İşlem/Fiş No

.

Grup/Aralık

Belge/Makbuz No.

Grup/Aralık

Özel Kodu

Grup/Aralık

Hareket

türü

Türü

Borç/Alacak

İşlem Döviz Türü

Döviz

seçenekleri

türleri

Siparişler

Satış

Satınalma Siparişleri/

Satınalma

Satış Siparişleri

CH

Cari Hesap Hareketi Durumu

Gerçek/Öneri

İptal Durumu

İptal Edilmemiş/İptal Edilmiş

Proje Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem GrubuGrup/Aralık

Cari hesap hareketleri penceresi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde bakiye tarihi ve ilgili cari hesap kartının unvanı yer alır. Satırlarda ise cari hesap kartına ait hareketler, tarih, işlem numarası, fiş türü, tutar, dövizli tutar, açıklama, işyeri, bölüm, işlem dövizi türü, işlem dövizi tutarı, fiş özel kodu, durum, proje kodu ve makbuz numarası bilgileri ile listelenir.

...

Fiş bilgilerinde değişiklik ya da inceleme yapılabilir. Bunun için İncele ve Değiştir düğmeleri kullanılır.

Cari Hesap Hareketleri listesinin solundaki sütunda, ilgili

...

fatura kasa işlemlerinden kesilmişse "K" harfi, banka işlemlerinden kesilmişse "B" harfi, fatura listesinden kesilmişse "F" harfi yer alır.