Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Toplamları seçeneği ile cari

...

hesaba ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

...

Dövizli Cari Hesap Hareketleri penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.

Döviz toplamları, Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş

...

Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle döviz toplamları yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde

...

izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Faturası Satış Satınalma

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşyeri No.

Tanımlı işyerleri

Bölüm No.

Tanımlı bölümler

Faturalar

Satınalma

/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap İşlemleri

Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Kur Fakı İşlemi/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi

Banka Fişleri

Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Özel Kodu

Grup/Aralık

Siparişler

Satınalma Siparişleri/

Satış Siparişleri

Cari Hesap Hareketi Durumu

Gerçek/Öneri

Diğer Para Birimlerinde Toplamlar penceresinin üst bölümünde cari hesap kartının kod ve açıklaması yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanında, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda yer alır.

Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satırda listelenir. İşlem dövizi, fiş ya da faturada kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları yanında yerel birim ve raporlama dövizi üzerinden toplam tutarlar ilgili kolonlarda listelenir.