Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları

...

, cari hesap tanım penceresinde ve cari

...

hesaplar listesinde

...

sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Son durum bilgilerinin hangi tarih için alınacağı pencerenin alt bölümünde yer alan Tarih alanında belirlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır.

Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait

...

  • Borç
  • Alacak
  • Bakiye Borç
  • Bakiye Alacak

; Borç, Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak toplam tutarları, yerel para birimi cinsinden yer alır.

Tablonun alt bölümünde yer alan Çekler ve

...

Senetler alanında ise cari hesaba ait çek ve senet toplam tutarlarına ait bilgiler görüntülenir.

Dövizli Hesap Özeti: Hesap özeti penceresinde Dövizli seçeneği ile hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama dövizi üzerinden izlenir.

Toplamların İşyeri Bazında Listelenmesi

Toplamların işyeri bazında listelenebilmesi için alt kısımda yer alan işyeri seçenekleri kullanılır. Listeden işyeri seçilir ve sadece o işyerine ait cari hesap toplamları listelenir.