Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:

Alan

Açıklama

Alıcı

Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.

Satıcı

Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.

Alıcı+Satıcı

Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.

Grup Şirketi

Cari hesapları belirli bir grup altında toplamak, üst seviye bağlantısı kurmak için kullanılır. Kendisine bağlı ve birbirinden bağımsız birden fazla şirket sahibi olan carileri tanımlamak için kullanılan cari hesap türüdür.

Cari hesap kayıt türünü kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payını da minimuma indirecektir.

İşlemler kaydedilirken cari hesap kayıt türü kontrolü yapılır. Bu bölümlerden kaydedilen fiş ve faturalarda,

...

Cari Hesap Kodu alanından ulaşılan cari hesap kartları listesinde yalnızca yapılan işlem türüne uygun tipteki cari hesaplar yer alır.

Satınalma işlemlerinde, alıcı tipteki cari hesaplara, satış işlemlerinde ise satıcı tipteki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara her iki işlem de yapılabilir.