Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ödeme planı tanımları Ana Kayıtlar modülü / Cari Hesaplar menüsü altında yer alan Ödeme / Tahsilat Planları seçeneği ile kaydedilir. Ödeme/Tahsilat üzerinde yapılacak işlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9/sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni bir ödeme / tahsilat plan kartı açmak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Ödeme / tahsilat planı tanımını silmek için kullanılır. Statüsü "Kullanımda" olan tanımlar silinemez.

Image Removed

İncele

Ödeme / tahsilat planı tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

 

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı ödeme / tahsilat planları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Ödeme / tahsilat planı listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Kayıt sayılarının izlendiği seçenektir.

 

Güncelle

Ödeme / tahsilat planları listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Ödeme / tahsilat planları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Ödeme / tahsilat planları listesi ve / veya ödeme tahsilat planı tanımı için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Ödeme / tahsilat planları listesi ve / veya ödeme tahsilat planı tanımı için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.