Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sabit kıymet tanımları listesinde "Ekle" seçeneği ile ekrana gelen kart üzerindeki alanlardan ve belirtilen pencerelerden sabit kıymete ait bilgiler kaydedilir.

Info
Bkz. Sabit Kıymet BilgileriSabit Kıymet Kayıtları