Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

Image Removed

15 - 19 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, 20 - 24 numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır.

...

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

Image Removed

35 - 39 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

...

Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.