Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın" parametre satırı ile belirlenir. Parametrede "Evet" seçimi yapıldığında, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.

Info
Malzeme Barkod Girişleri ve Barkod Etiket BasımlarıOtomatik Barkod ŞablonuHareketler Üzerinden Barkod Etiket Basımları