Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Web üzerinden e-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemelere ait markaların kaydedildiği seçenektir. Ana Kayıtlar program bölümünde Stok menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan var olan tanım üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Image Removed

Ekle

Yeni marka tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Marka tanımını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini boş karta kopyalar.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler

 

Kayıt Sayısı

Kayıtlı marka kartı sayısını görüntüler

 

Güncelle

Marka tanımları listesini girilen son bilgilerle görüntüler

 

Öndeğerlere Dön

Marka tanımları penceresini sistemde kayıtlı ölçütlerle görüntüler.