Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malzeme özelliklerinin kaydedildiği seçenektir. Malzeme özellikleri menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni özellik tanımı yapmak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Özellik bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Özellik bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Özellik tanımını silmek için kullanılır. Kartlarda kullanılan birim seti tanımları silinemez.

Image Removed

Kopyala

Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Özellik tanımının kim tarafından ve ne zaman kaydedildiğini ve değiştirildiğini izlemek için kullanılır.

 

Kayıt Sayısı

Kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

 

Güncelle

Malzeme özellikleri listesinin güncellenmesinde kullanılır.