Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Malzeme tanımları da yine malzemenin özeliklerini taşıdığı malzeme sınıfı seçili durumdayken "Ekle" seçeneği ile kaydedilir.

Image Removed

Ekle

Yeni bir malzeme sınıfı ya da malzeme kartı açmak için kullanılır. Malzeme sınıfı ve Malzeme Sınıfı olmak üzere iki seçeneklidir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme sınıfı tanımları Genel ve Tablolu olmak üzere iki seçeneklidir. Tanım hangi türde yapılacaksa ilgili tür seçilir.

Image Removed

Değiştir

Malzeme sınıfı ya da malzeme kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Malzeme sınıfı ya da malzeme kartını silmek için kullanılır. Statüsü "Kullanımda" olan kartlar silinemez.

Image Removed

İncele

Malzeme sınıfı ya da malzeme kart bilgilerini incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Seçilen tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.