Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Filtre

Değeri

Fiş Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Evet/Hayır

Hareket Türü

Stok Hareketi/Promosyon Hareketi/Depozito Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi

Hareket Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup/Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Hareket Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Fiş Türü

Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi

Fiş Numarası

Başlangıç/Bitiş

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fiş Belge Numarası

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

İrsaliyeler

Faturalanmış İrsaliyeler/Faturalanmamış İrsaliyeler

Rapor Birimi

Birim seti ve birim için Grup/Aralık

Birimler

Ana Birime Çevrilecek/Rapor Birimine Çevrilecek/İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek

Ambarlar

Tanımlı ambarlar

Döviz Tutarları Cinsi

İşlem Dövizi/Fiyatlandırma Dövizi

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Fiyat Farkı

Dahil/Hariç

Lot Numarası

Grup/Aralık

Lot Açıklaması

Grup/Aralık

Seri Numarası

Grup/Aralık

Seri Açıklaması

Grup/Aralık

Son Kullanım Tarihi

Tarih girişi

İndirimler

Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek

Masraflar

Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek

Rapor Basımı

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Birim Seti Kodu

Grup/Aralık

Birim Seti Açıklaması

Grup/Aralık

Birim Seti Özel Kodu

Grup/Aralık

Birim Seti Yetki Kodu

Grup/Aralık

Satır Barkodu

Grup/Aralık

Birim Kodu

Grup/Aralık

Birim Açıklaması

Grup/Aralık

Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Listelensin

Evet/Hayır

Varyant Bazında Listeleme

Evet/Hayır

CH Yetki Kodu

Grup/Aralık

Virman BağlantısıEVet Evet/Hayır
Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık
Sevkiyat Adresi AçıklamasıGrup/Aralık
Hareket GörmeyenlerListelensin/Listelenmesin
Veri Sorgulaması İçinServer Belleği Kullaılsın Kullanılsın/Terminal Belleği Kullanılsın

...