Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzemeler listesinde satış döviz toplamları alınacak malzeme kartı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir.

Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili Filtreler seçeneği ile açılan pencerede filtre satırlarında belirlenir.

Koşul belirleme işleminden sonra Tamam tuşu tıklanır ve toplamlar listelenir. Dövizli malzeme satış hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Ambar

Tanımlı ambarlar

Fiş Türü

Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Fiyat Farkı Faturası

Fiş No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık